background

Szkolenie VLOS - Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze VLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego UAVO

Celem szkolenia jest zdobycie przez kursanta wiedzy wymaganej do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO, używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę (operatorów bezzałogowych pojazdów latających, konstruktorów profesjonalnych platform bezzałogowych, pilotów i ratowników medycznych). Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym, który weryfikuje zdobytą wiedzę i pozwala pewniej przystąpić do egzaminu państwowego.

Najbliższe szkolenie

6-8 paźdzernika 2018

Lokalizacja

Szczecin

Cena

1500 zł netto + VAT

Kategorie

UAV 0-5 kg
MR 5-25 kg

Terminy szkoleń

6 - 8 października

Szkolenie teoretyczne i praktyczne.
Uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS.

Szczecin
20 - 22 października

Szkolenie teoretyczne i praktyczne.
Uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS.

Szczecin
17 - 19 listopada

Szkolenie teoretyczne i praktyczne.
Uprawnienia w zasięgu wzroku VLOS.

Szczecin

Szkolenie UAVO VLOS

Przygotowuje do zdobycia świadectwa kwalifikacji UAVO i uprawnień do obsługiwania bezzałogowego statku powietrznego w zakresie widoczności wzrokowej (VLOS) w kategorii do 5 lub 25 kg

Najpopularniejsze obecnie uprawnienie podstawowe, które pozwala na wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Na szkoleniu dowiesz się jak i gdzie możesz latać zgodnie z przepisami.

SZKOLENIE VLOS

1500 zł netto + 23% (VAT) POLECAMY
 • szkolenie teoretyczne
 • szkolenie na symulatorach
 • szkolenie praktyczne
 • materiały szkoleniowe
 • doradztwo w zakupie sprzętu
 • catering

Badania lekarskie

Przed szkoleniem musisz wykonać badania lotniczo–lekarskie wydane przez Lekarza Orzecznika uprawnionego przez ULC.

Wykaz lekarzy orzeczników 

Ubezpieczenie OC

Abyś mógł odbyć szkolenie i przystąpić później do egzaminu konieczne jest ubezpieczenie OC dla operatora dronów. Cena od 350 zł rocznie.

Ubezpieczenie on-line

Egzamin państwowy

Egzamin odbywa się w Szczecinie
(termin jest ustalany indywidualnie).
Koszt egzaminu na jedną kategorię wynosi 207 zł.

Wykaz egzaminatorów
background

Chcesz patrzyć na świat z góry?

Program szkolenia teoretycznego

Na kursie otrzymasz wszystkie niezbędne materiały do nauki.

 • PRAWO LOTNICZE
  • podstawy prawa lotniczego
  • przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO)
  • aktualny stan prawny dotyczący lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej
  • przepisy i procedury ruchu lotniczego
  • służby i organy ruchu lotniczego
  • klasyfikacja przestrzeni powietrznej
  • skutki naruszenia przepisów lotniczych
 • METEOROLOGIA
  • Podstawy meteorologii lotniczej
  • Ocena warunków meteorologicznych na podstawie publikowanych informacji meteorologicznych (TAF, METAR itp.)
  • Ocena zgodności aktualnych warunków atmosferycznych z warunkami eksploatacji bezzałogowego statku powietrznego
  • Ocena i wpływ niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na wykonanie lotu bezzałogowego
 • CZŁOWIEK JAKO PILOT I OPERATOR UAV – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
  • Czynnik ludzki w lotnictwie
  • Podstawy psychologii lotniczej w tym aspekty związane z długotrwałym wysiłkiem umysłowym oraz fizycznym podczas wykonywania misji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych
  • Wpływ medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego
  • Podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym
 • ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW
  • ogólna wiedza o aerodynamice
  • mechanika lotu
 • OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU
  • ciężar i wyważenie bezzałogowego statku powietrznego
  • osiągi bezzałogowego statku powietrznego w locie
  • zasięg i długotrwałość lotu
  • zespół napędowy
  • start, lot i lądowanie
 • PROCEDURY OPERACYJNE
  • przygotowanie do lotu i procedury w czasie lotu
  • środki łączności (w lotnictwie bezzałogowym)
  • badanie wypadków i incydentów lotniczych
 • WIEDZA OGÓLNA O BEZZAŁOGOWYM STATKU POWIETRZNYM
  • bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
  • budowa i zasady eksploatacji pojazdu
  • budowa i zasady eksploatacji zespołu napędowego
  • budowa i zasady eksploatacji układu zasilania energetycznego
  • budowa i zasady eksploatacji systemów pokładowych
  • budowa i zasady eksploatacji naziemnych elementów systemu
 • BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW, SYTUACJE I PROCEDURY AWARYJNE
  • przyczyny powstawania zdarzeń lotniczych
  • procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
  • procedury postępowania w przypadku katastrofy

Program szkolenia praktycznego

Szkolenie odbywa się na naszych pojazdach w trybie trener-uczeń.

 • ĆWICZENIA NAZIEMNE
  • Bezpieczeństwo podczas obsługi naziemnej
  • Zapoznanie z bezzałogowym statkiem powietrznym oraz urządzeniami służącymi do jego obsługi
  • Transport na miejsce wykonywania operacji lotniczych oraz przygotowanie systemu do użytkowania
  • Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających start bezzałogowego statku powietrznego
  • Obsługa i użytkowanie stacji kierowania i kontroli lotu
  • Przygotowanie systemu do wykonania lotu
  • Czynności przedstartowe
  • Czynności po locie
  • Ocena zdatności do lotu i sytuacje awaryjne - procedury postępowania
  • Analiza informacji meteorologicznych przed i w trakcie lotu
 • SZKOLENIE PRAKTYCZNE W LOCIE (MANEWRY WYKONYWANE W TRYBIE ATTI)
  • Utrzymywanie równowagi w locie po prostej i na stałej wysokości
  • Wprowadzanie w zakręt, wyprowadzanie z zakrętu, krążenie
  • Obroty, kołyska, slalom
  • Lot poziomy po ósemce przodem do kierunku lotu i tyłem do operatora
  • Zmiany wysokości i prędkości lotu
  • Lot w zadanym rejonie po zaplanowanej trasie
  • Wykonywanie startu
  • Wykonywanie lądowania w wyznaczonym miejscu
  • Sytuacje awaryjne – procedury postępowania

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek?

Zależy nam, abyś nauczył się latać bezpiecznie i z głową. Nie ryzykuj zdrowia i sprzętu ucząc się samemu. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy - lataj zawodowo!

Uczymy praktycznie i z pasją 

Używamy dronów do pracy, dlatego nie uczymy suchej teorii, a praktycznej wiedzy popartej doświadczeniem.

Kompletne materiały do nauki

Wiedza, którą przekazujemy jest bardzo rozbudowana. Dzięki naszym materiałom nic nie umknie Ci nawet po szkoleniu.

Doświadczona kadra

Zapewniamy wykwalifikowanych instruktorów i wykładowców z dużym doświadczeniem praktycznym.    

Nie masz swojego drona?

Doradzamy co wybrać - możesz też zakupić u nas!

Gotowy do szkolenia?

Zgłoś się dzisiaj - liczba miejsc jest ograniczona
(max. 8 osób).